skontaktuj się z nami

jak możemy Ci pomóc?

Person

jak możemy

pomóc?


    skills matter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-667 Warszawa), ul. Koszykowa 61, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000664484 oraz nr NIP 6342888090, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł

    Cookies

    komu ciastek?

    ok